Tryb zgłaszania skarg

Autor: 
T. Zbroszczyk

Przypomina się, że tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych został określony w Uchwale nr XXXIII/177/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/110/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z § 3a ww. Uchwały:

„1. Każdy przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może być zgłaszany:

1) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 3,

2) pisemnie na adres Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko,

3) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, utworzonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) oraz poczty elektronicznej na adres: um@lubsko.pl.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności:

1) dane właściciela nieruchomości,

2) adres nieruchomości, na której stwierdzono niewłaściwe świadczenie usług,

3) krótki opis zdarzenia,

4) podpis właściciela nieruchomości.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 należy wykonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej zgłoszenie.”

Urząd Miejski w Lubsku

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Referat Ochrony Środowiska

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl