Współpraca z ZDW

Iwona Poszwa Sekretarz Gminy, Artur Bondarenko Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Dyrektor ZDW Paweł Tonder,  Naczelnik Wydziału Dokumentacji Krzysztof Kocik

Będzie porządek, będzie bezpieczniej, będzie wyremontowany kolejny odcinek ul. Wrocławskiej w Lubsku

We wtorek 7 września 2021 roku w lubskim ratuszu miało miejsce bardzo ważne spotkanie Burmistrza Lubska - Janusza Dudojcia, Artura Bondarenki - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku, Iwony Poszwy - Sekretarza Gminy z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Dyrektorem - Pawłem Tonderem oraz Naczelnikiem Wydziału Dokumentacji - Krzysztofem Kocikiem, podczas którego omówiono warunki, zasady i zakres współpracy Gminy Lubsko z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dotyczącej szykowanej zamiany dróg oraz inwestycji drogowych w Lubsku.

Strony pracują nad porozumieniem normującym m.in. sprawę zamiany obecnych dróg gminnych ul. Przemysłowej i Sybiraków na drogi wojewódzkie, natomiast obecnych dróg wojewódzkich ul. Poznańskiej, Krakowskie Przedmieście, Kopernika, Reja, Niepodległości, Chopina, Plac Wolności na drogi gminne. Taka zamiana sprawi z jednej strony, że powstanie główna droga tranzytu przez Lubsko, co udrożni ruch i zwiększy jego  bezpieczeństwo, z drugiej - ułatwi zarządzanie drogami w centrum miasta.

Utworzenie jednolitego ciągu komunikacyjnego: ul. Przemysłowej, Sybiraków, Wrocławskiej jest bardzo istotne, i pozostanie takie, zwłaszcza do czasu wybudowania drugiego etapu obwodnicy Lubska, natomiast przekazanie Gminie dróg w centrum Lubska, ułatwi dbałość o nie w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg w porządku i czystości.

Porozumienie obok sprawy z zamianą dróg, ma regulować również sprawę przyszłych inwestycji dotyczących remontu drogi ul. Wrocławskiej oraz chodników wzdłuż tej drogi.

Pierwszy etap remontu drogi będzie realizowany już niebawem. ZDW dokonało wyboru oferty najkorzystniejszej w ogłoszonym po raz drugi przetargu. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na to, że oferta, która została złożona przekraczała przeznaczoną na tę inwestycję przez ZDW (inwestora) kwotę.

W drugim przetargu historia by się powtórzyła, gdyby nie starania Gminy Lubsko, Rady Miejskiej w Lubsku oraz ZDW, wynikiem których jest przygotowywany projekt uchwały w sprawie przekazania ZDW w Zielonej Górze przez Gminę Lubsko części środków na ww. inwestycję w wysokości 200 000 zł. Pozostałą część wartości robót w wysokości 1 159 401,90 zł sfinansuje ZDW.

Ostatecznie o zgodzie na porozumienie i dofinansowanie inwestycji remontu odcinka drogi ul. Wrocławskiej zdecydują radni Rady Miejskiej w Lubsku w formie uchwał podjętych podczas wrześniowej sesji nadzwyczajnej.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl